tr Turkish

Sirke Teknolojisi

Sirke ; üzüm veya yapılarında şeker bulunan diğer yaş veya kurutulmuş meyvelerin önce alkol fermantasyonu daha sonrada asetik asit fermantasyonuna uğratılmasıyla elde edilir…

by

Gıda Mühendisliği

Gıda mühendisliği,büyük ölçekli veya küçük ölçekli işletmelerde üretilen gıdaların işlenmesi, paketlenmesi,korunması,depolanması ve araştırma- geliştirme faaliyetlerini yürüten iş alanıdır…

by