tr Turkish

Stay Healthy

Gıda Mühendisliği

Gıda mühendisliği,büyük ölçekli veya küçük ölçekli işletmelerde üretilen gıdaların işlenmesi, paketlenmesi,korunması,depolanması ve araştırma- geliştirme faaliyetlerini yürüten iş alanıdır…

by