Sirke Bir Dezenfektan Mıdır ?

Sirke yapısı gereği yüksek asit içeriği ve düşük pH nedeniyle patojenik bakteriler sirke içinde yaşayamaz veya gelişemezler.

Gıda kaynaklı bakterilerin meyve suyu, çay, kahve, zeytinyağı ve sirke gibi sıvılarda nasıl hayatta kaldıklarını karşılaştıran bir çalışmada sirkenin en güçlü bakteri öldürme etkisine sahip olduğu bulundu. Aslında antimikrobiyel, antibakteriyel özelliklere sahip olduğu gösterilmiştir.

 Doğal Sirke ve Sahte Sirke Ayırt Edilebilir mi ?

Sirkeyi iki çeşit olarak ele alırsak suni ve fermantasyon sirkesi gibi ikiye ayırabiliriz. Suni sirke ; %50 veya %80’lik asetik asitten su ile istenilen ekşilik derecesine kadar sulandırılmasıyla yapılır. Fermantasyon sirkesi ise şekerli meyvelerden veya diğer hammaddelerden ( üzüm, elma, pirinç, malt vb.) önce alkol ve daha sonra asetik asit fermantasyonuyla elde edilir.

  • Sirke ; parlak, berrak ve içerisinde tortu yok ise yoğun asidik aist kokuyorsa o sirkenin doğal olması pek mümkün değildir.
  • Doğal yollarla fermente edilmiş bir sirke durdukça daha da güzelleşir. Yani sirkenin son kullanma tarihi yoktur. Fakat sirkenin kalitesini önemli ölçüde etkileyen unsur olan oksijen ile temasına dikkat edilmelidir.
  • Aldığınız sirkede yapılduğı meyve veya hammaddenin kokunu almanızda bir ayırma yöntemi olabilir.
  • Bunların çoğunu uzmanlar test etmektedir. Gerekli testler ya duyusal ya da laboratuvar testleri ile yapılmaktadır.
  • Ayrıca mevzuat ve yönetmeliklerde bulunan üst sınır değerleri aşıldığında ise hile yapılması muhtemeldir.

Coronavirüs İçin Elma Sirkesi mi ?, Üzüm Sirkesi mi ?

Elma ve üzüm sirkesi fermantasyon yoluyla üretilir. Farkları ise hammaddeleridir. Biri elmadan diğeri ise üzümden üretilmiştir.

Bağışıklık ve vücut sistemimiz için her ikiside etkilidir, kullanabiliriz.

Şeker pancarı,şeker kamışı ve mısır bitkilerinin şekerlerinden beyaz sirke üretilir. Şekerin fazla olmasıyla daha fazla alkol ve asetik asit elde edilir. Asedik asidin çoğalması ile daha keskin bir koku gözlemlenir. Asitlik değeri arttıkça pH değeri azalır. Düşük pH nedeniyle etkisinin önemli düzeyde olduğu bilinmekle birlikte ev temizliğinde kullanımı yaygındır.

Leave a comment